Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc ( Ngạn ngữ Gruzia)

86